Google+

Prodavnice zdrave hrane ‘Whole food’ prodaju GMO u SAD-u

Leave a comment

October 9, 2012 by Admin Pinhole

Direktor asocijacije konzumenta organske hrane predstvalja na licu mesta neke
od proizvoda koje se prodaju u prodavnicama zdrave hrane ‘Whole food’ ,a koje u svom sastavu sadrze GMO. Naravno ne obelezene.

Stanovnici Amerike(SAD) se zaista suocavaju sa pravim problemom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Ubaci mail u prazno polje i pritisni dugme PRATI za obaveštavanje o novostima.

Join 572 other followers

REŠENJE- Selo!

Resenje koje u temelju rešava probleme

Oči su ogledalo duše

pinhole. zdravlje ociju,vid
%d bloggers like this: