Google+

Srbija sa EU o GMO i bezbednosti hrane

Leave a comment

February 27, 2014 by Admin Pinhole

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede je organizovalo praćenje internet prenosa pregovora u Briselu, o Poglavlju 12.  koji se odnosi na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku.

GM kukuruz zabranila FRnacuska

Obrađene su mnoge teme a bilo je reči i o Genetski Modifikovanim Organizmima.

Od strane našeg pregovaračkog tima bilo je postavljeno pitanje: ‘U Srbiji u jednom dijetetskom proizvodu za sportiste koji sadrži soju, pronađena GM soja. Kako bi EU postupila’?
Odgovor: ‘GMO mora biti odobren. Ako nije odobren, primenjuje se politika nulte tolerancije i proizvod odmah skida sa polica, tj. tržišta država članica’.
Dok je Ministar poljoprivrede Drgan Glamočić rekao ‘da je vanredni inspekcijski nadzor pokazao da na našim rafovima nema GMO robe’ pa ‘Građani Imaju Moć’ traži od Ministarstva da obelodani u kojim prodavnicama je vršena inspekcija i koji proizvodi su u pitanju?!
Takođe se zahteva se da se kaže koji je taj dietetski proizvod za sportiste koji sadrži GM soju!

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/432601/Ministar-poljoprivrede-Kod-nas…

Tokom pregovora, rečeno je da 6 članica EU je izglasalo zabranu GMO na osnovu Člana 23 Direktive 2001/18/EC a članice su Svetske Trgovinske Organizacije, kao npr. Francuska koja je zabranila i odobren GMO kukuruz a dok Luksemburg gotovo ništa od zakona nije uskladila. Sa članicama STO poput Kanade i Argentine je postignut dogovor dok je SAD taj koji insistira na GMO i odbija dogovor.
Što je u suprotnosti sa izjavom Ministar poljoprivrede Dragan Glamočića da ‘po pravilima STO i EU ne može postojati eksplicitna zabrana prometa nijedne vrste proizvoda uključujući i GMO’.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/432601/Ministar-poljoprivrede-Kod-nas…

Iz ovoga može da se zaključi da je SAD ta država koja od nas traži da dozvolimo promet GMO.

U EU je odobreno 62 GMO i to: 37 vrsta kukuruza, 7 soja, 8 pamuka, 1 šećerna trska, 6 uljanih repica, 2 mikroorganizma; i 1 GMO je odobren za uzgoj.

Bilo je reči o GM polenu biljaka u medu gde se kaže da svaki GM materijal mora da bude odobren, a polen iz meda je bio potpuno zaboravljen. Hteli su  na sudu da dokažu da je polen sastojak a to je jednostavno pogrešno. Polen mora biti prepoznat kao sastavni deo meda, a obično ga ima manje i od 0,1% u medu. Postoji dogovor između država članica o ovome i uskoro će to biti i zvanično.

Bilo je postavljeno pitanje od strane našeg pregovaračkog tima o mogućnostima uključivanja laboratorija u Srbiji koje se bave sa GMO (ukupno 4) u mrežu laboratorija EU i rečeno je da bi trebalo da bude moguće njihovo uključivanje i pre pristupanja EU.

Saopštenje ‘Gradjani Imaju Moc’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Ubaci mail u prazno polje i pritisni dugme PRATI za obaveštavanje o novostima.

Join 572 other followers

REŠENJE- Selo!

Resenje koje u temelju rešava probleme

Oči su ogledalo duše

pinhole. zdravlje ociju,vid
%d bloggers like this: