Google+

Zakoni

Leave a comment

zakon-republika-srbija

Nacionalno Zakonodavstvo

NACRT IZMENE VAZECEG ZAKONA O ZABRANI GMO, januar 2011

Dokle se stiglo sa izmenama Zakona o genetskim organizmima koji Vlada treba uskoro da usvoji i kada se očekuje usvajanje pomenutog Zakona?

Stručna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pripremila Nacrt zakona o genetički modifikovanim organizmima. Trenutno se radi pravna analiza Nacrta zakona i početkom 2011. godine Nacrt zakona se stavlja u proceduru usvajanja. Ovaj zakon treba da doprinese povećanoj sigurnosti i kvalitetu hrane u Srbiji, kao i da preventivno štiti zdravlje i živote naših građana.


2. Pored uvoza, prodaje i proizvodnje GMO koje novine će doneti izmenjeni Zakon?


Nacrt zakona uređuje postupke i procedure upotrebe GMO u zatvorenim sistemima (eksperimentalni rad sa GMO u laboratoriji, stakleniku, tj. zatvorenom sistemu), namerno uvođenje GMO u životnu sredinu (eksperimentalno uvodjenje GMO u životnu sredinu pod kontrolisanim uslovima), stavljanje u promet GMO i proizvoda od GMO (komercijalno gajenje GMO, uvoz/izvoz GMO i proizvoda od GMO, unutrašnji promet GMO i proizvoda od GMO, GM hrane i GM hrane za životinje), provoz GMO i proizvoda od GMO, obeležavanje, rukovanje i pakovanje GMO i proizvoda od GMO.
Kada kažemo da zakon definiše rad sa GMO to znači da smo zakonom definisali: postupak razmatranja prijave za određeni rad sa GMO, sadržaj prijave za određeni rad sa GMO, postupak donošenja odluke po podnetoj prijavi, uslove upotrebe GMO u zavisnosti od odobrenog rada, nadzor i kontrolu određenog rada sa GMO.
Nacrt zakona takođe definiše primenu principa predostrožnosti koji se odnosi na to da se nijedan živi modifikovani organizam neće staviti u promet, odnosno koristiti za gajenje u komercijalne svrhe, ako za taj živi modifikovani organizam ne postoje eksperimentalni podaci o potencijalnom uticaju na ekosisteme koji mogu biti ugroženi njegovom upotrebom, a koji su dobijeni u ogledima izvedenim na teritoriji Republike Srbije.
Svaka upotreba GMO se razmatra posebno (slučaj po slučaj) i obavezna je procena rizika uticaja GMO i predloženog rada sa GMO na životnu sredinui/ili zdravlje ljudi i životinja.
Radi razmatranja stručnih pitanja i davanja stručnog mišljenja po po dnetoj prijavi za određeni rad sa GMO, Ministarstvo poljoprivrede je formiralo Stručni savet za biološku sigurnost. Osnovni zadatak Stručnog saveta je Procena rizika po podnetoj prijavi. Stručni savet je ekspertski tim sastavljen od 18 eksperata (agronom, ekolog, genetičar, mikrobiolog, molekularni biolog, veterinar, šumar, alergolog, toksikolog, nutricionista, entomolog).

3. Da li će olakšati trgovinu hranom?


Nacrt zakona o GMO, između ostalog definiše mehanizme prometa GM hrane koja će eventualno biti odobrena za upotrebu na tržištu Republike Srbije. Ali pre nego što se neka GM hrana nađe u prometu na tržištu Republike Srbije ona mora proći put razmatranja i odobravanja od strane Ministarstva poljoprivrede. To bi u praksi izgledalo: prijem prijave za upotrebu GMO kao hrana od strane stručne službe ministarstva; provera kompletnosti prijave u skladu sa odgovarajućim podzakonskim propisima; procena rizika od strane Stručnog saveta i dostavljanje mišljenja ministarstvu; javna rasprava po podnetoj prijavi (daje se na uvid javnosti kompletna prijava, osim poverljivih podataka, kao i stručno mišljenje Saveta); donošenje konačne odluke od strane ministarstva, a na osnovu mišljenja Stručnog saveta i relevantnih komentara javnosti. Vremensko trajanje čitavog procesa razmatranja podnete prijave trajaće 290 dana plus dopunsko vreme ako se traže neke dodatne informacije od podnosioca prijave.

Nacrt zakona o GMO znači uređuje oblast upotrebe odobrene GM hrane. Sva GM hrana koja nije prošla put razmatranja, i nije odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede smatraće se da je u upotrebi suprotno Zakonu o GMO i oni koji ovakvu hranu stavljaju u promet biće kažnjeni u skladu sa Zakonom.

4. Ko je učestvovao u izmenama ovog Zakona?

U pripremi Nacrta Zakona o GMO učestvovala je stručna služba Ministarstva poljoprivrede, predstavnici Stručnog saveta za biološku sigurnost uz redovne konsultacije sa predstavnicima Evropske Komisije, odnosno Generalnog direktorata za zdravlje i potrošače, nadležne institucije za sva pitanja koja se odnose na GMO u Evropskoj Uniji.

========================================================

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, доноси
ПРАВИЛНИК

О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ПРИЈАВЕ ЗА УПОТРЕБУ
У ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ
ОРГАНИЗАМА, НАЧИНУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ
ПРИЈАВЕ, КАО И О САДРЖИНИ ПРИЈАВЕ ЗА ОБНАВЉАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА
УПОТРЕБУ У ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА
(Правилник је објављен у Службеном гласнику РС број 69/12)

http://www.mpt.gov.rs/postavljen/125/4827012.0062.45-1.pdf

 

====================================

Zakon o genetički modifikovanim organizmima:

(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009)

I Osnovne odredbe
II Postupak za izdavanje odobrenja
III Uslovi za upotrebu u zatvorenim sistemima i za namerno uvođenje u životnu sredinu GMO
IV Rukovanje, pakovanje i prevoz gmo i proizvoda od GMO
V Registar GMO i proizvoda od gmo i registar dozvola
VI Nadzor
VII Kaznene odredbe
VIII Prelazne i završne odredbe

http://www.mpt.gov.rs/postavljen/123/gmo1.pdf

O s t a l i    s r o d n i    z a k o n i :
ZAKON o semenu i sadnom materijalu.

http://www.mediafire.com/view/?na07f5kbmi89wyr

Lista priznatih sorti u Srbiji

http://www.mediafire.com/view/?w7wa777mq459d15

Zakon O ORGANSKOJ PROIZVODNJI

http://www.mediafire.com/view/?3zv80hu89wi5vjr

Zakon O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

http://www.mediafire.com/view/?6pn6klvjvi2mln8

Zakon O ZDRAVLJU BILJA

http://www.mediafire.com/view/?nrsr0gcuyigyqn7

Zakon O BEZBEDNOSTI HRANE

http://www.mediafire.com/view/?eadrugng115zf5t

NACRT ZAKONA O SEMENU I SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG I UKR

http://www.mediafire.com/view/?dqi4maxinm9n2ny

Zakon O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

http://www.mediafire.com/view/?9e6rcggeb3wad44

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE-
INFORMATOR O RADU

http://www.mpt.gov.rs/download/izmene%20informatora%202009-2.pdf

EU zakonodavstvo

Informacije i dokumenti koji se odnose na zakonodavstvo EU u vezi biotehnologije, dostupni su na sledećem linku: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

Dokumenti koji obuhvataju različitu upotrebu GMO-a u okviru EU regulative, dostupni su na linkovima ispod:

Kartagena protokol

Tekst Kartagenskog protokola(Hr)

http://www.mediafire.com/view/?jjc1qx5q421sreu

Vrati se na pocetnu stranicu sajta OVDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Ubaci mail u prazno polje i pritisni dugme PRATI za obaveštavanje o novostima.

Join 572 other followers

REŠENJE- Selo!

Resenje koje u temelju rešava probleme

Oči su ogledalo duše

pinhole. zdravlje ociju,vid
%d bloggers like this: