Google+

TOTAL(RoundUp-Glifosat)-Herbicidi i otrovna hemija

Leave a comment

Glifosat herbicidi (jedan zajednički naziv je RoundUp) su uglavnom najčešće korišćeni herbicidi u SAD i svetu. U poljoprivredi su u širokoj upotrebi kod genetski modifikovanih useva koji su glifosat-tolerantni, ali su takođe u širokoj upotrebi u dvorištima, baštama i drugim javnim oblastima.

Simptomi koji se javljaju pri izloganju Glifosatu su iritacija očiju, peckanje očiju, zamagljen vid, osip na koži, crvenilo ili svrab kože, mučnina, bol u grlu, astma i otežano disanje, glavobolja, letargija, krvarenje nosa, i vrtoglavica.
Glifosat koji sadrže herbicidi izaziva genetska oštećenja u laboratorijskim testovima sa ljudskim ćelijama, kao i na testovima sa laboratorijskim životinjama.
Studije poljoprivrednika i drugih ljudi izloženih glifosat herbicidima su pokazala da je ovo izlaganje povezano sa povećanjem rizika od dobijanja raka Non-Hodgkin, pobačajima i poremećajem deficita pažnje. Za svaku od opasnosti identifikovane u ovim studijama takođe postoje laboratorijske studije sa rezultatima koji su u skladu sa studijama izloženih ljudi.
Tu je i laboratorijski dokazi da glifosat herbicidi smanji proizvodnju polnih hormona.
Studije da glifozat kontaminira vode su ograničene, ali novi rezultati ukazuju na to da često može
Zagaditi vode u oba, poljoprivredna i urbana područja.

Glifozat

Glifozat osnovni sastojak RoundUP herbicida

Industrija pesticida i regulatora je više puta obmanula javnost sa tvrdnjama da je Glifozat siguran, kaže Claire Robinson. Zato Monsantov RoundUp koriste baštovani i lokalne vlasti, škole i poljoprivrednici na svojim imanjima.
Industrija i EU regulatori znaju još od davne 1980-90.god. da RoundUp, najprodavaniji herbicid na svetu, uzrokuje defekte na rođenju, ali nisu obavestili javnost o tome. Da li se namerno krije od javnosti?
Izveštaj pokazuje da sve studije koje je izvela Industrija uključujući i jednu koju je sama kompanija Monsanto sprovela otkrivaju od davne 1980.god., da Glifozat aktivni sastojak RoundUp-a izaziva defekte pri rođenju kod laboratorijskih životinja. Industrija je podnela ovu studiju Evropskoj Komisiji u prilog svom zahtevu za odobrenje upotrebe Glifozata u Evropi. Kao aktivni posrednik između Industrije i Evropske Komisije, Nemačka ja minimizirala probleme koje izaziva Glifozat i mora snositi odgovornost za to što se našao na tržištu.

12-dammann_skropilnica_profi_class-6ce3e92a3b7a2b90 977935_368506569939117_1690949858_o

PRIKAZ SLUČAJA -pogledajte dokument ispod na linku

Akutno trovanje glifosat-surfaktantom sa neurološkim sekvelama i letalnim ishodom

Olivera Potrebić*, Jasmina Jović-Stošić*, Slavica Vučinić*, Jelena Tadić † , Mišel Radulac‡

Vojnomedicinska akademija, *Centar za kontrolu trovanja, †

Klinika za nefrologiju, ‡ Institut za radiologiju, Beograd, Srbija

LINK

Pogledajte najnoviji javni blam Monstantovog lobiste 29.03 2015

Lobista kompanije “Monsanto” Patrik Mur izjavio je da je bezbedno popiti “litar” njihovog pesticida, ali je odbio da uzme čak i gutljaj tokom intervjua za francusku televiziju

On je posle incidenta gnevno napustio studio.


Činjenice su sledeće:


1. Industrija uljučujući i Monsanto, je znala od 1980.god. iz svojih studija da glifozat izaziva deformitete na eksperimentalnim životinjama.
2. Industrija zna od 1993.god. da se ovi deformiteti javljaju i pri nižim i srednjim dozama upotrebe.
3. Nemačka vlada zna od 1998.god . ako ne i ranije, da glifozat izaziva deformitete.
4. Naučni eksperti Evropske komisije za razmatranje znaju za deormitete još od 1999.god.
5. Evropska komisija zna od 2002.god. da Glifozat izaziva deformitete. Iste godine je potpisala trenutno odobrenje upotrebe Glifozata.

Ali ova informacija nije objavljena u javnosti. Naprotiv, Industrija pesticida i EU regulatori su zajedno obmanuli javnost sa tvrdnjama da je Glifozat bezbedan. Kao rezultat toga, RoundUp se slobodno i obilno koristi u baštama, školama, javnim baštama i površinama, kao i na poljoprivrednim imanjima. 
Najnoviji pokušaj zataškivanja stiže nakon nezavisne naučne studije objavljene prošle godine od argentinskih naučnika. Studija je pokazala da RoundUp i Glifozat izazivaju defekte pri rođenju kod žaba i pilića u koncentraciji mnogo nižoj od one koja se koristi za prskanje na poljoprivrednim imanjima. Istraživanje je podstaknuto izvaštajima eskalacije nivoa urođenih defekata i raka u oblastima Južne Amerike, gde se Glifozat u velikim količinama koristi za prskanje Genetski modifikovanih useva, Glifozat-tolerantnih useva.


Članovi Evropskog parlamenta i Nevladinih organizacija su nakon ove studije izrazili zabrinutost, ali je Nemački savez za bezbednost hrane i potrošača odbacio studiju i tvrdio da već postoje brojne studije koje pokazuju da Glifozat nema teratogeno dejstvo- nama sposobnost da izazove oštećenje ploda. Zanimljivo, Nemačka navodi kao dokaze o bezbednosti Glifozata iste ove izveštaje Industrije koji pokazuju teratogenost. 
Naš izveštaj pokazuje kako je u toku EU odobravanja Glifozata, izvestilac Nemačka skrivala defekte pri rođenju sa bizarnim izgovorima. Na primer, Nemačka je jako kreativno redefinisala deformitete kod izloženih životinja, samo kao varijacije. U više navrata su sakrili izveštaje o defektima pri rođenju kod životinja izloženih glifozatu koristeći istorijske kontrolne podatke- koji imaju široku varijabilnost jer se eksperimenti izvode pod različitim uslovima- umesto validnih kontrolnih podataka iz postojećih ekperimenata.


Dobrodošli u svet Alise u Zemlji čuda regulacije pesticida, gde su defekti izazvani pesticidima samo ‘greške i varijacije’, a ako vam se ne sviđa nalaz iz jednog eksperimenta, možete pozajmiti podatke iz drugog, kako bi pesticidi bili odobreni.
Eksperti Evropske komisije za razmatranje je sledila Nemačku u skrivanju defekata pri rođenju, i tako je Komisija potpisala odobrenje korišćenja Glifozata 2002. Godine.
Kao odgovor na naš izveštaj, Monsanto je izjavio na svom sajtu da ”Regulatorni organi i nezavisni eksperti širom sveta se slažu da Glifozat nema štetne efekte na reproduktivnost i rođenje.” Ali ovo je suština problema. Regulatorna lica se ‘slažu’ da je Glifozat bezbedan, a to je potpuno suprotno od naučnih izveštaja koji su ispred njih.


Monsanto stalno ponavlja uobičajnu industrijsku tvrdnju da su studije koje pokazuju problematičnost glifozata ‘pogrešne’. Ali, kao što naš izveštaj dokazuje, studije pokazuju da glifozat izaziva defekte pri rođenju, čak i studije koje je sama Industrija izvela, zajedno sa Monsantom. Da li Monsanto pokušava da kaže da su i same njihove studije pogrešne? Ako je tako, imamo još više razloga za brigu, jer to su studije na kojima trenutno odobrenje upotrebe Glifozata počiva.

Glifotim-glifosat-500x500 glifol-100ml~304101
Komisija odlaže ponovno ispitivanje GlifozataNova uredba o pesticidima je stupila na snagu ovog Juna. Strožija je od postojećih pravila i nagoveštava mogućnost zabrane upotrene Glifozata. Delimična je jer u okviru novog propisa nezavisne obavljene studije se moraju uzeti u obzir. Najveći broj nezavisnih studija je sažeto u ovaj našš izveštaj, i dokazuju da Glifozat i RoundUp izazivaju defekte na rođenju, rak, genetska oštećenja, endokrine poremećaje i druge ozbiljne posledice, i to na niskim realnim dozama.

Glifozat je trebalo da bude revidiran 2012.god. Ali krajem prošle godine, nakon što je predstavljeno Argentinsko istraživanje Evropskoj Komisiji, Komisija je donela direktivu da ODLOŽI REVIZIJU Glifozata i 38 drugih pesticida do 2015.god.

2015.te Glifozat će biti pregledan po slabim i zastarelim standardima. Zato što Komisija neće uspeti da spremi kompletne podatke istraživanja –testova koje Industrija mora da sprovede- za novi pregled do tada na osnovu testova. Glifozat će verovatno omašiti i 2015.u što se tiče njegovog pregleda i testiranja, već će se podaci sakupljati u narednih još 15 godina.
Tako će Glifozat biti slobodno korišćen bar do 2030-te god, taman kada Evropska Komisija uspe da odobri GM seme. To bi dovelo do velikog porasta upotrebe Glifozata u Evropi kao što se dogodilo u čitavoj Americi. Beneficiju će imati Industrija, a zbog odlaganja Komisije će trpeti jedino naše zdravlje.
Tražimo od Komisije da prestane sa odlaganjem, i da hitno sprovede objektivnu procenu Glifozata i RoundUp-a. U međuvremenu, da iskoristi svoju moć da povuče dozvolu za upotrebu herbicida u Evropi

Izvor. theecologist.org

pesticid-Monsanto-2-ww Glyphogan 480 SL - 100 ml.

Pogledajte sta kaze prof. dr. Valerije Vrček

-Rezultati istraživanja medicinsog univerziteta u Beču pokazuju da ne postoji sigurna doza korišćenja Raundapa jer i doza od 0,02%, (to je daleko manje od preporučene doze koja se koristi u poljoprivredi), udisanjem uništava DNK čoveka i uzrokuje pojavu kancera

-Komercijalnom Glofosatu se pored aktivne supstance dodaju emulzije za prianjanje koje se razlikuju u sastavu i kolicini i mogu biti otrovnije od samoga glifosata. (naucni rad Bradberry, Sally M; Proudfoot, Alex T; Vale, J Allister (2004). “Glyphosate Poisoning”. Toxicological Reviews 23 (3): 159–67. PMID 15862083. )

-Iako se tvrdi da glifosat u tlu može da ostane od 3 dana (Teksas) do 141 dan (Ajova), zavisno od vrste tla u Švedskim šumama nađen je i posle 2 godine u tlu! (Izvor Torstensson, NT; Lundgren, LN; Stenström, J (1989). “Influence of climatic and edaphic factors on persistence of glyphosate and 2,4-D in forest soils”. Ecotoxicology and Environmental Safety 18 (2): 230–9. doi:10.1016/0147-6513(89)90084-5. PMID 2806176. )

-Glifosat izaziva deficit hranljivih mikroelemenata u biljkama- biljke postaju slabije i manje hranljive vrednosti. Osim toga glifosat ubija korisne bakterije u tlu koje biljku hrane azotom. (Izvor Dick, Richard; Lorenz, Nicola; Wojno, Michal; Lane, Matt (2010). “Microbial dynamics in soils under long-term glyphosate tolerant cropping systems”. 19th World Congress of Soil Science.

-Studija objavljena 2000godine pokazala je da glifosat napada enzim koji stvara testosteron kod miševa (Izvor Walsh, LP; McCormick, C; Martin, C; Stocco, DM (2000). “Roundup inhibits steroidogenesis by disrupting steroidogenic acute regulatory (StAR) protein expression”. Environmental health perspectives 108 (8): 769–76. doi:10.1289/ehp.00108769. PMC 1638308. PMID 10964798.)

-Studija Seralini laboratorije 2005. godine pokazala je da glifosat deluje na enzim aromatazu koji je enzim koji utiče na ženski hormon estrogen. Test je radjen na ljudskim ćelijama poreklom od dečije posteljice. Roundap verzija glifosata je jačala takav utica u odnosu na druge verzije glifosata. (izvor podataka Placental Cells and Aromatase”. Environmental Health Perspectives 113 (6): 716–20. doi:10.1289/ehp.7728. PMC 1257596. PMID 15929894.)

-Franscuska Seralini laboratorija je 2009.godine ustanovila da Glifosat ometa endokrini sistem čoveka i napada ćelije jetre. (izvor podatka Gasnier, Céline; Dumont, Coralie; Benachour, Nora; Clair, Emilie; Chagnon, Marie-Christine; Séralini, Gilles-Eric (2009). “Glyphosate-based herbicides are toxic and endocrine disruptors in human cell lines”. Toxicology 262 (3): 184–91. doi:10.1016/j.tox.2009.06.006. PMID 19539684.)

Dodatno se informisete o ovoj susptanci OVDE

maman-glifosat total_480_sl_1lit

Nedavna studija sprovedena od strane nemačkog univerziteta pronašla je vrlo visoke koncentracije Glifosata, kancerogene hemikalije iz RoundUp herbicida Monsanto kompanije, u svim uzorcima urina.

Količina Glifosata nađena u urinu bila je zapanjujuća, svaki uzorak je sadržao koncentraciju veću za 5 do 20 puta, od dozvoljene granice u pijaćoj vodi. Ovo je samo još jedan dokaz da se herbicidi, u najmanju ruku, koriste i prskaju bez kontrole.

Ova vest dolazi samo mesec dana nakon što je utvrđeno da je Glifosat, sadržan u RoundUp herbicidu Monsanto kompanije, zagadio podzemne vode u oblastima u kojima se koristi. Šta ovo znači? To znači da otrovni glifosat sada zagađuje pijaću vodu u celom svetu šireći se preko bunara i izvora. Nedavni izveštaji da se Glifosat pojavljuje u svim uzorcima urina samo potvrđuje ove prethodne nalaze.

Monsanto nastavlja da tvrdnju da su njihovi proizvodi Roundup potpuno bezbedni za životinje i ljude. Međutim, mnogi ekolozi, naučnici, aktivisti, čak i lekari kažu drugačije. Glifosat radikalno utiče na metabolizam biljaka na negativan način. To je sistemski otrov koji sprečava formiranje esencijalnih amino kiselina, što dovodi do oslabljenja biljaka koje na kraju umiru od toga.

Formula RoundUp-a je Izgleda napravljena ne samo da upropasti poljoprivredni sistem, već i da ugrozi zdravlje milione ljudi širom sveta. Stvaranjem Monsantovog Roundup Ready herbicida, usevi otporni na korov sve više prekrivaju zemljište i javno zdravlje je ugroženo. Kako se ispostavilo, Glifosat takođe ostaje tragom u usevima koji se tretiraju Roundup Ready herbicidom, što izaziva dodatno zabrinutost za javno zdravlje. Glifosat čak doprinosi porastu stope mentalnih bolesti i gojaznosti kroz iscrpljivanje korisne crevne flore. Ali to nije sve.

Istraživači su uradili test. Izložio su odrasle pacove Glifozatu, u koncentracionom opsegu između 1 i 10.000 delova na milion (ppm), i utvrdili da u roku od 1 do 48 sati izlaganja, ćelije testisa pacova su oštećene ili ubijene. Čak i pri koncentraciji od 1 ppm, Glifozat je bio u stanju da utiče na rezultate testa, smanjivanjem njihovih koncetraciju testosterona za čak 35%.

Spontani pobacaji.

U proučavanju zemljoradničkih porodica u Ontariju, Kanada, upotreba glifosata tri meseca pre začeća je bila povezana sa povećanim rizikom od kasnog (između 12. i 19. nedelje trudnoće) pobačaja. (Pogledaj tabelu 4.) Ova studija je bila izvedena od strane Health Canada i Carlton University, (Kanada).25

Herbicidi koji sadrže glifosat su takođe prouzrokovali probleme u trudnoći u laboratorijskim testovima. U studiji iz 2003. koju su izveli naučnici sa dva brazilska univerziteta, herbicid Raundap (Roundup), kojim su hranjeni pacovi u sredini trudnoće, je prouzrokovao povećani broj abnormalnosti kostura u porodu. Povećanje u abnormalnostima je bilo značajno u svim testiranim dozama u ovom eksperimentu.26

Efekat na hormone

Hormoni su hemijski ,,kuriri” koji regulišu sve biološke procese, ukljućujući i reproduktivni sistem.27 Naučnici na Texas Tech University su istraživali efekte herbicida koji sadrže glifosat na hormone. Istraživali su proizvodnju hormona u lejdigovim ćelijama koje se nalaze u testisima jer ove ćelije ,,igraju presudnu ulogu u muškoj reproduktivnoj funkciji”. Naučnici su pokazali da izlaganje herbicidu Raundapu smanjuje proizvodnju polnih hormona u ovim ćelijama za 94%.28 (Pogledaj tabelu 5.)

Poremećaj deficita pažnje

Izlaganje roditelja glifosatu je povezano sa poremećajem deficita pažnje kod dece. Studija iz 2002. sprovedena na univerzitetu u Minesoti pronašla je ,,labavu povezanost između poremećaja deficita pažnje i upotrebe ovog herbicida”29 u zemljoradničkim porodicama u Minesoti.

Rezultati dve laboratorijske studije su u saglasnosti sa rezultatima studije sprovedene na univerzitetu u Minesoti u tome što pokazuju da glifosat i glifosat herbicidi prouzrokuju oštećenje mozga i nerava. Jedna studija, sprovedena u Universidad Nacional de San Luis (Argentina) je pokazala da hranjenje trudnih pacova vodom kontaminiranom glifosatom prouzrokuje promene u aktivnostima enzima u mozgu njihovih fetusa.30 Druga studija, spovedena u Liverpulu (Velika Britanija), pokazala je da izloženost Raundapu sprečava rast i razvoj nervnih ćelija.31

Pogledajte Reklame za RoundUp-glifosat.
Ultimativna masina za ubijanje!-glasi naslov 
Iako ovi linkovi vise ne rade ipak smo ih ostavili ovde  da se vidi da su reklame skinute sa youtub-a (reklame koje su oni napravili, i koje prikazuju Roundup super efikasno sredstvo kako ubija sve zivo pred sobom kroz likovnu animaciju sa ajkulom..)

 roundup_5l_1 new roundup Glifotim-glifosat-500x500 jumatate-din-fermierii-americani-se-lupta-cu-super-buruienile-5588

Istrajnost u zemljištu

Istrajnost glifosata u zemljištu varira u velikoj meri. U skladu sa podacima sakupljenim od Službe za Istraživanje u Poljoprivredi (Agricultural Research Service) pri američkom Ministarstvu za Poljoprivredu (USDA), vreme poluraspada glifosata varira od 2 do 174 dana.32 (Vreme poluraspada je vreme koje je potrebno da bi se pola količine glifosata raspala ili premestila sa tretiranog područja.)

Kontaminacija vode

Glifosat nije uključen u pesticide koji se istražuju u ,,Programu ocenjivanja nacionalnog kvaliteta vode”33 (National Water-Quality Assessment Program) pri ,,Američkom Geološkom Istraživanju” (US Geological Survey, USGS), tako da ne postoji sveobuhvatna nacionalna statistika o kontaminaciji reka i potoka glifosatom.

Međutim, regionalna studija pokazuje da glifosat može često da bude zagađivač. U istraživanju voda srednjozapadne Amerike, sprovedenog 2002. u Hidrološkom Programu o Otrovnim Substancama (Toxic Substance Hydrology Program, USGS), glifosat je pronađen u preko jedne trečine sakupljenih uzoraka. Primarni proizvod raspadanja glifosata je pronađen u preko dve trećine uzoraka. Studija je takođe pokazala da je glifosat kontaminirao vode od proleća do jeseni i opisala glifosat pronađen u vodama za vreme žetve kao ,,neočekivan”34, jer su istraživači ,,pretpostavili da će se glifosat razložiti do ovog kasnog doba u poljoprivrednoj sezoni”.34

USGS je takođe pronašao kontaminaciju glifosatom u studiji o urbanim vodama u okrugu King (King County) u državi Vašington. Glifosat je pronađen u svih šest potoka testiranih u ovoj studiji.35

Zanošenje – drift

Slučajevi zanošenja glifosata su vrlo česti. Američko udruženje za kontrolu pesticida je 1999. izvršilo anketu među agencijama koje regulišu pesticide i pitalo koji pesticid je najviše bio prisutan u prijavama protiv zanošenja. Glifosat je bio drugi po redu; jedino je protiv herbicida 2,4-D bilo podneto više prijava.36

Čak i oznake na glifosat herbicidima priznaju za problem zanošenja. Na primer, na oznaci za Raundap Pro se kaže ,,Izbegavati kontakt herbicida sa lišćem, zelenim stabljikama, izloženim nedrvenastim korenjem, plodovima, željenim biljkama i drvećem, jer je moguća ozbiljna šteta ili uništenje. Izbegavati zanošenje. Krajnja pažnja je potrebna pri upotrebi ovog proizvoda da bi se izbegla šteta željenim biljkama i usevima.”37

Efekti na ptice

Upotreba glifosata može nepovoljno da utiče na ptice kada biljke koje su ubijene tretmanom postanu hrana ili sklonište za ptice. Tretman šuma glifosatom nakon seče drveća smanjuje sposobnost pravljenja gnezda kod ptica pevačica, prema nalazima biologičara sa Univerziteta British Columbia, kao i Kanadske službe za divlje životinje (Canadian Wildlife Service).39 U skladu sa pregledom koju je sprovela USGS, tretman rogozove močvare Rodeom (herbicid baziran na glifosatu za močvarna područja) je smanjio populaciju močvarnog carića40 i sore.41

Efekti na ribe

Herbicidi koji sadrže glifosat mogu da prouzrokuju genetsko oštećenje kod riba i takođe da poremete njihov imuni sistem. 

Studija sprovedena na Universidade de Brasilia (Brazil) pokazala je da inekcijom ubrizgan Raundap u tilapiju je povećao oštećenje hromozoma u crvenim krvnim zrncima.42,43 

Studija sprovedena na University of Alexandria (Egipat) je pokazala da je izloženost Raundapu umanjila funkciju imunog sistema za dve mere u ćelijama slezine kog tilapije. Umanjenje se desilo u svim dozama testiranim u ovom eksperimentu.4

Efekti na insekte

Glifosat može da prouzrokuje genetsko oštećenje kod insekata. U izučavanju voćnih mušica, značajna povećanja u mutacijama su se desila kada su larve bile izložene Raundapu tokom razvoja. Eksperiment je bio sproveden na Akdeniz Univerzitetu (Turska) i Universitat Autonoma de Barcelona (Španija).45 

Efekti na paukove

Populacija paukova može da bude smanjena kada se tretmanom herbicida ubije vegetacija koju paukovi koriste kao sklonište. Eksperiment je sproveden od strane zoologa na Oxford University i 
Royal Agricultural College (Velika Britanija) koji su proučavali ovakve efekte na rubovima njiva. Ovi rubovi ,,igraju važnu ulogu u obezbeđivanju skloništa za korisne predatore beskičmenjaka”46 koji se hrane insektima štetočinama na njivama. Zoolozi su pronašli da tretman herbicidom Raundap smanjuje broj paukova za 50%.46 

Efekti na žabe

Herbicidi bazirani na glifosatu mogu da štete vodozemcima na razne načine, ukljućujući genetsko oštećenje i poremećaj u njihovom razvoju.47-49 

Studija iz 1999. je pokazala da herbicid Raudnap prouzrokuje oštećenje u DNK (genetski materijal) kod punoglavaca žabe bukače. Biolozi sa University of Windsor (Kanada) koji su izvršili ovo istraživanje su zaključili da je njegova ,,genotoksičnost u relativno malim koncentracijama” ono što je zabrinjavajuće.47 

Studija iz 2003. je pokazala da herbicidi koji sadrže glifosat prouzrokuju smrtnost i smetnje u razvoju kod punoglavaca u neotropikalnoj zoni. Studiju su sproveli naučnici sa tri istraživačka instituta u Argentini.48 

Studija iz 2004. je pokazala da ,,relevantno za životnu sredinu”, koncentracije od nekoliko Raundap herbicida su prouzrokovale da punoglavci u severnoj Americi ne porastu do njihove uobičajene veličine i da im je potrebno duže vreme nego što je uobičajeno da se razviju. Takođe, između 10 i 25% punoglavaca izloženih Raundapu, bili su interseks (imali su abnormalne polne organe). Studiju se sproveli biologičari sa Trent University, Carlton University i University of Victoria (Kanada).49 (Pogledaj tabelu 6.)

Bolesti biljaka

Upotreba glifosat herbicida je povezana sa povećanim problemima sa raznim bolestima biljaka. 

Na primer, glifosat herbicidi su povećali pogubnost fusarium head blight kod žitarica,50 pogubnost i učestalost sindroma iznenadne smrti kod soje,51 pogubnost Pythium root rot kod šećerne trske,52 kao i pogubnost bele buđi (white mould) kod soje.53 

Ove studije su sproveli naučnici iz Agriculture i Agri-Food u Kanadi, Iowa State University, Louisiana State University i Michigan State University.50-53 

Otpornost


Otpornost je ,,urođena sposobnost biljke da preživi i da se reprodukuje nakon izloženosti dozi herbicida koja je u normalnim okolnostima smrtonosna”.54 Pojava otpornosti na herbicide predstavlja sve veći problem u svetu.55 

Prvi korovi otporni na glifosat su bili prijavljeni 1996. u Australiji. Sada ima 6 vrsti korova otpornih na glifosat prijavljenih u 7 država.56

Dokument koji je preveden(sa engleskog) sa tabelama koje su pominjane:

http://www.pesticide.org/get-the-facts/pesticide-factsheets/factsheets/glyphosate

Jos izvora za info:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22331240

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Ubaci mail u prazno polje i pritisni dugme PRATI za obaveštavanje o novostima.

Join 572 other followers

REŠENJE- Selo!

Resenje koje u temelju rešava probleme

Oči su ogledalo duše

pinhole. zdravlje ociju,vid
%d bloggers like this: